Paslaugų taisyklės

UAB SVEIKATOS CENTRO „ENERGETIKAS“ IR SPA „AMBER PALACE“

SVEIKATINIMO IR SPA PROCEDŪRŲ PASLAUGŲ UŽSAKYMO TAISYKLĖS

1. Sveikatinimo ir SPA procedūrų paslaugų užsakymo tvarka

1.1. UAB Sveikatos centro „Energetikas“, SPA „Amber palace“ (toliau teikste – Sveikatos centras) sveikatinimo ir SPA procedūrų paslaugų užsakymas gali būti pateikiamas elektroniniu paštu, telefonu arba atvykus į Sveikatos centro registratūrą.

1.2. Klientas, pateikdamas užsakymą sveikatinimo ir SPA procedūrų paslaugoms, turi nurodyti į pageidaujančių sveikatinimo ir SPA procedūrų asmenų skaičių, jų vardus bei pavardes, nepilnamečių asmenų amžių, užsakomų sveikatinimo ir SPA procedūrų pavadinimą (rūšį), datą ir laiką.

 

1.3. Sveikatos centras, gavęs sveikatinimo ir SPA procedūrų paslaugų užsakymą, pateikia klientui informaciją apie galimą sveikatinimo ir SPA procedūrų paslaugų teikimo datą ir laiką bei reikiamą sumokėti pinigų sumą. Sveikatos centro sveikatinimo ir SPA procedūrų paslaugos teikiamos Klientui tik iš anksto apmokėjus visą užsakytų sveikatinimo ir SPA procedūrų paslaugų kainą.

1.4. Užsisakius Sveikatos centro teikiamas sveikatinimo ir SPA procedūrų paslaugas, privalomas visiškas  (100 procentų sveikatinimo ir SPA procedūrų paslaugų sumos) išankstinis apmokėjimas, likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki užsakytų sveikatinimo ir SPA procedūrų paslaugų teikimo pradžios. Sveikatos centro teikiamų sveikatinimo ir SPA procedūrų paslaugų mokestį Klientas privalo pervesti į UAB Sveikatos centro „Energetikas“ AB Swedbank banko sąskaitą Nr.: LT56 7300 0100 0234 9164 mokėjimo paskirtyje nurodant užsakytos paslaugos pavadinimą ir datą arba sumokėti tiesiogiai Sveiktos centro registratūroje. Neatlikus apmokėjimo ar atlikus jį vėliau nei 24 valandoms iki užsakytų sveikatinimo ir SPA procedūrų paslaugų teikimo pradžios, UAB sveikatos centras „Energetikas“ turi teisę neteikti užsakytų paslaugų.

2. Sveikatinimo ir SPA procedūrų paslaugų užsakymo atšaukimo tvarka

2.1. Klientas Sveikatos centro sveikatinimo ir SPA procedūrų paslaugų užsakymą be jokios baudos gali atšaukti ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki užsakytų sveikatinimo ir SPA procedūrų paslaugų teikimo pradžios.

2.2. Klientui atšaukus Sveikatos centro sveikatinimo ir SPA procedūrų paslaugų užsakymą likus mažiau kaip 24 valandoms iki užsakytų sveikatinimo ir SPA procedūrų paslaugų teikimo pradžios, Sveikatos centras pasilieka Kliento sumokėtą išankstinio apmokėjimo dydžio sumą kaip netesybas už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Klientas sutinka, kad tokio dydžio negrąžinama suma yra laikoma Sveikatos centro nuostoliais ir patirtomis išlaidomis.

2.3. Jeigu Klientas sveikatos centre pasinaudoja ne visomis užsakytomis sveikatinimo ir SPA procedūrų paslaugomis, Sveikatos centras turi teisę pasilikti ir negrąžinti išankstinį apmokėjimą. Klientas sutinka, kad tokio dydžio negrąžinama pinigų suma bus laikoma dėl užsakymo dalinio įvykdymo patirtomis Sveikatos centro išlaidomis ir nuostoliais.

2.4 „Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/“.

3. Kainos ir mokėjimai

3.1. Sveikatos centro teikiamų sveikatinimo ir SPA procedūrų paslaugų kainos bei kitos sąlygos numatomos internetinėje svetainėje www.energetikas.lt, ir kitoje Sveikatos centro oficialioje reklaminėje, informacinėje medžiagoje.

3.2. Už Sveikatos centro sveikatinimo ir SPA procedūrų paslaugas turi būtų atsiskaitoma šių Sąlygų 1.4. punkte nustatyta tvarka.

3.3. Administracija pasilieka teisę keisti Sveikatos centre teikiamų sveikatinimo ir SPA procedūrų paslaugų kainą.